Witamy serdecznie na portalu Gaymateo.pl - pierwszym polskim normalnym gay portalu! Powiedz o nas swoim znajomym!
sport

Jestem gejem - m�wi� rodzicom?

Bardzo cz�sto, kiedy najbli�sza rodzina dowiaduje si� o odmiennej orientacji seksualnej jednego z jej cz�onk�w dochodzi do wielkiej awantury, a w niekt�rych przypadkach nawet do ca�kowitego zerwania kontakt�w. Niestety nie wszyscy rodzice i krewi s� tolerancyjni... wida� to zw�aszcza u ludzi tzw. starej daty, oraz tych zamieszkuj�cych ma�e miejscowo�ci i wsie. Najsmutniejszym faktem s� nie tyle ich w�asne odczucia i pr�ba akceptacji syna, ale strach przed tym, Co ludzie powiedz�?.

W ekstremalnych przypadkach dochodzi�o nawet do pr�b samob�jczych rodzic�w, kt�rzy nie mog�c pogodzi� si� z homoseksualizmem syna, obwiniali siebie za taki stan rzeczy. Najcz�ciej jednak po wielkiej k��tni nast�puj� ciche dni, kiedy to rodzina ma czas, aby oswoi� si� z faktem, i� ich syn/wnuk czy brat jest gejem. Sytuacji tej zwykle towarzyszy poczucie �alu, ura�onej dumy, zniech�cenia i wewn�trznego rozdarcia. Zwykle po kilku dniach, tygodniach a czasami i latach rodzina akceptuje syna, a nawet okazuje mu wdzi�czno��, �e mia� odwag� wyjawi� im sw�j intymny sekret.

Rodze�stwo geja z regu�y przyjmuje takie informacje ca�kiem normalnie – bez jakichkolwiek nerw�w i emocji. Zwykle dopytuje si� swojego brata, kiedy odkry� w sobie sk�onno�ci homoseksualne, jak d�ugo przygotowywa� si� na wyjawienie swojej tajemnicy, czy ma partnera, a tak�e jak to jest uprawia� seks z osob� tej samej p�ci. Niemniej jednak w kwestii rodzic�w pytania te pozostaj� tematem tabu, gdy� ostatni� rzecz�, jak� chc� wiedzie� s� „igraszki ich syna z jego ch�opakiem” – mo�e to i lepiej, wszak nie ma sensu zwierza� si� ze swojego po�ycia intymnego matce i ojcu, kt�rzy w chwili kiedy si� dowiedzieli o homoseksualizmie syna doznali szoku.

Zdolno�� do akceptacji odmienno�ci jest rzadko spotykan� cech�. W umys�ach spo�ecze�stwa od zamierzch�ych czas�w utar�y si� stereotypy, �e zwi�zek partnerski tudzie� ma��e�ski tworzy m�czyzna z kobiet�, natomiast, gdy rzeczywisto�� ca�kowicie odbiega od wyidealizowanych wyobra�e� nast�puje z�o��, rozgoryczenie i niemo�no�� wykazania odrobiny dobrej woli celem podj�cia pr�by akceptacji. Rodzina jest najwa�niejsz� instytucj�, dlatego te� trzeba d��y� do za�egnania wszelkich konflikt�w najlepiej poprzez... szczer� rozmow�.

Komentarze

#1 | anonimo dnia sierpie� 21 2009 17:00:33
Ja raczej nie planuje odkry� przed rodzicami mojej "tajemnicy". No chyba by mnie z domu wyrzucili Pfft
Mo�e powiem jak si� usamodzielnie.
#2 | andrew80 dnia listopad 01 2009 16:34:50
Dziwi mnie podej�cie niekt�rych os�b,kt�rzy nazywaj� swoj� orientacj� mianem BIERZMO. To tak jakby nie akceptowa� w pe�ni siebie samego. A jak szuka� akceptacji wok� siebie samemu tak do konca nie akceptuj�c siebie samego?
#3 | andrew80 dnia listopad 01 2009 16:42:12
Ja sam juz jakis czas temu postanowi�em wyj�� z ukrycia. I nie zrobi�em to w sposob-mamo,tato,jestem gejem. Po prostu zacz��em byc sob�. Zdj�cia ch�opaka z dna szuflady wysz�y na p�k�,czasopisma bran�owe r�wnie�. Itd,itp. Nie musialem nic m�wi�. Wkrotce sami zrozumieli. A po tym porozmawialem szczerze z mam�. Zaskoczy�a mnie bo jest,a raczej byla nastawiona anty na gejow. Tymczasem okaza�a sie bardziej przyjaci�ka niz matka. Wiem ze z kazdym problemem moge sie do niej zwr�ci�.
#4 | andrew80 dnia listopad 01 2009 16:46:09
Ojcu nie musialem nic m�wi�. Poza tym wszyscy moi znajomi te� wiedz� o mnie. Pocz�tkowo niekt�rzy jakby nabrali dystansu do mnie. Z czasem wszystko wr�ci�o do normy. �ycz� Wam wszystkim takiego szcz�cia i odwagi by byc po prostu sob�.
#5 | Amilo1988 dnia listopad 23 2009 02:50:41
Ja powiedzia�em matce jaki� rok temu. Pierw by� szok z�o�� etc a teraz potrafi si� zapyta� kiedy b�dzie mia�a zi�ciaSmile
#6 | Kellys dnia czerwiec 02 2010 20:10:43
hmmm. ja sie boje powiedziec, ojciec napewno tego nie zaakceptuje. A moze tylko mamie powiem ...Smile
#7 | artek1252 dnia lipiec 26 2010 12:34:27
A Ja pochodz� ze wsi i nie mia�em z tym �adnego problemu, moja mama powiedzia�a "To moje �ycie i mam �y� tak abym by� szcz�liwi, rodze�stwo te� to zaakceptowa�o, s�siedzi, znajomi r�wnie�.
A mi �yje sie o wiele, wiele, wiele l�ej ni� w tedy gdy robilem z siebie idiot� udaj�c heteryka.
Pozdrawiam wszystkich.
#8 | tyt dnia sierpie� 03 2010 21:03:42
SmileSmileSmile
#9 | amid1 dnia grudzie� 14 2014 15:34:44
Z rodzicami nie rozmawia�em o tym, �e jestem gejem. Prawdopodobnie si� domy�laj�, przynajmniej matka Wink
#10 | przemekloveboy dnia listopad 27 2015 19:41:42
Zazdroszcz� tym kt�rych rodzice s� tacy wyrozumiali. M�j ojciec jakby si� dowiedzia� o tym �e jestem gejem to by mnie z domu wygoni� na zbity pysk, a potem wydziedziczy�. Mama mo�e by to jako� zaakceptowa�a, ale ojciec w�yciu. PIS-owiec jeden!

Dodaj komentarz

Zaloguj si�, aby m�c doda� komentarz.

U�ytkownicy sewisu:

Zarejestrowanych: 12073

Aktualnie zarejestrowanych online (0) :

Go�ci: 3